Vårt miljöengagemang är

Vi är övertygade om att ett aktivt och genomtänkt miljötänkande skapar långsiktigt konkurrenskraft och stärker vårt anseende bland våra kunder.
Vi påverkar miljön främst genom våra inköp, tvättning och transporter av mattor.

Vår mattleverantör är sedan 1998 miljöcertifierade enligt standard ISO-14001
Certifikat får och behåller man under förutsättning att företaget kan dokumentera fortsatt miljöförbättring genom minskad konsumtion av vatten, energi, återvinning av råmaterial samt minimera avfall.

Våra underleverantörer för tvättning av våra mattor är miljödiplomerade vilket innebär att de agerar utefter fastställda krav inom bland annat kemikalieanvändning, transporter, källsortering och produktval.

Att aktivt vidarutveckla och följa upp vår personal om miljöförbättringar internt och externt.

Per Wribe
VD
Clean Step Entrémattor AB


Hur går det till?

© CleanStep  |   Göteborg : 031 - 69 17 78  |   Stockholm : 08 - 33 10 23  |   info@cleanstep.se